21. Vejdovského olomoucký vědecký den

Vysílání přímého přenosu ze studia

17. 10. 2020 od 8:30 hod

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás jménem organizačního výboru pozval na symposium XXI. Vejdovského olomoucký vědecký den, které se bude konat formou přímého přenosu ze studia v sobotu  17. 10. 2020.

 Nosnými tématy jsou venózní okluze sítnice, diabetická retinopatie a odchlípení sítnice. Tato témata budou pak v jednotlivých odborných sekcích široce diskutována.

Věříme, že symposium pro Vás bude kvalitní odbornou událostí s odbornými dotazy v přímém přenosu.

Těšíme se na setkání s Vámi.

prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO

Zde na tomto místě bude 17. 10. 2020 probíhat vysílání přímého přenosu 21. Vejdovského olomouckého věděckého dne.

Přístupové údaje pro vstup na přímý přenos, Vám budou zaslány dne 15. 10. 2020, na který jste se registrovali.

Odborný garant

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Vědecký výbor

Prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO

Doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.

MUDr. Juraj Šimičák

Spolupořadatel

Oční klinika LFMU a FN Brno Bohunice

Kontaktní informace na pořádající agenturu:

Forinel Trading SE, Na hlídce 1329/22, 130 00 Praha 3, www.forinel.eu

Veronika Slámová, veronika.slamova@forinel.eu, tel.: +420 733 768 059