21. Vejdovského olomoucký vědecký den přesouváme na 17. 10. 2020

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 8, 779 00 Olomouc

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás jménem organizačního výboru pozval na symposium XXI. Vejdovského olomoucký vědecký den, který se koná v sobotu 17. října 2020 v Olomouci. Nosnými tématy jsou venózní okluze sítnice, diabetická retinopatie a odchlípení sítnice. Tato témata budou pak v jednotlivých odborných sekcích široce diskutována.

Symposium se uskuteční na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Věříme, že symposium pro Vás bude kvalitní odbornou událostí s dostatečným prostorem k neformálním osobním setkáním, odborným diskuzím a výměně zkušeností i k příjemným společenským setkáním.

Těšíme se na setkání s Vámi v Olomouci.

prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO

Registrace

Místo konání

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 8,  779 00 Olomouc

Odborný garant

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Vědecký výbor

Prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO

Doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.

MUDr. Juraj Šimičák

Spolupořadatel

Oční klinika LFMU a FN Brno Bohunice

Kontaktní informace na pořádající agenturu:

Forinel Trading SE, Na hlídce 1329/22, 130 00 Praha 3, www.forinel.eu

Veronika Slámová, veronika.slamova@forinel.eu, tel.: +420 733 768 059