Úvodní slovo: J. Řehák

1. blok přednášek

Venózní okluze sítnice

Pracovní předsednictvo: J. Řehák,  M. Rehák, M. Gajdošová

 1. Venózní okluze sítnice – současný stav a možnosti léčby

J. Řehák (12 minut)

 1. 5-ročné výsledky IVT antiVEGF v liečbe edému makuly venóznych oklúzií sietnice

M. Gajdošová, R. Pejchalová, M. Ondrejková (8 minut)

 1. Periferní ischémie u venózní okluze sítnice

J. Rehák (8 minut)

 1. Treat and Extend – proaktivní terapeutický režim v léčbě okluze sítnicové vény

M.Rehák (8 minut)

 1. RAM komplikující RVO

V. Löfflerová, P. Červený, R. Ženíšková, P. Němec (8 minut)

Diskuze 1. bloku

2. blok přednášek

Moderátor: J. Řehák

Panelisté: M. Rehák, P. Němec, M. Gajdošová, J. Ernest, D. Vysloužilová

 

Prezentace kazuistik:

 1. P. Němec

Oční klinika ÚVN a 1.LFUK Praha

 1. M. Rehák

Klinik für Augenheilkunde Universität Leipzig, Německo

 1. M. Gajdošová

OFTAL, Zvolen

 1. V. Matušková

Oční klinika LFMU a  FN  Brno Bohunice

 1. J. Ernest

Oční klinika ÚVN a 1.LFUK Praha

 1. M. Rybáriková

Oční klinika LFUP a  FN  Olomouc

 1. D. Vysloužilová

Oční klinika LFMU a  FN  Brno Bohunice

 1. M. Česká-Burdová

Oční klinika 2. LF UK a  FN Motol Praha

3. blok přednášek

Odchlípení sítnice

Pracovní předsednictvo: O. Chrapek, D. Vysloužilová, J. Šimičák

 1. Odchlípení sítnice- souborný referát aneb co, proč, kdy, jak

O. Chrapek, N. Rybárová, D. Vysloužilová, V. Matušková (15 minut)

 1. Chirurgické riešenie amócie sietnice s dierou makuly na oku s vysokou myopiou, technikou PPV s invertovaným flapom MLI – kazuistika

M. Gajdošová (7 minut)

 1. Retinální fold

D. Vysloužilová, V. Matušková (8 minut)

 1. Retinoschiza – klinický obraz, diferenciální diagnostika

V. Matušková (8 minut)

 1. Diferenciální diagnostika retinoschízy a amoce sítnice pomocí OCT

M. Penčák, M. Veith (8 minut)

 1. UZV diagnostika: retinoschíza verzus amócia sietnice

N. Rybárová, N. Filyóová, G. Mussa, O. Chrapek (8 minut)

 1. Laserová baráž retinoschízy – ano či ne?

J. Šimičák (8 minut)

 1. Odchlípení sítnice v terénu původní retinoschízy – chirurgické řešení, kazuistika.

O. Chrapek (8 minut)

Diskuze 3. bloku

4. blok přednášek

Diabetická retinopatie a Varia

Pracovní předsednictvo:  M. Rehák, J. Ernest, O. Chrapek

 1. Morfologické změny v makule pacientů s DME a vlhkou formou VPMD a jejich vývoj při anti-VEGF léčbě.

O. Chrapek, L. Kohútová, I. Čarnogurská, P. Májková (10 minut)

 1. Předpoklady vzniku a rezistence DME

P. Němec, J. Ernest, L. Rejmont, K. Manethová, Z. Hradcová, M. Hrevuš, P. Červený  (8  minut)

 1. Včasné indikace pars plana vitrektomie (PPV) u komplikací proliferativní diabetické retinopatie (PDR), kombinace s anti-VEGF – zisk a  rizika indikace při dobrých zrakových funkcích

J. Ernest, L. Rejmont, K. Manethová (8 minut)

 1. Léčba pacientů s klinicky signifikantním diabetickým makulárním edémem a velmi dobrou zrakovou ostrostí

M. Rehák, C. Busch, International Retina Group (8 minut)

 1. 4-ročné výsledky liečby DEM afliberceptom

M. Gajdošová, M. Ondrejková (8 minut)

 1. Laserová vitreolýza

A. Ernest, M. Veith (7 minut)

 1. Léčba suché formy věkem podmíněné makulární degenerace – současnost a budoucnost

M. Hrevuš (7 minut)

Diskuze 4. bloku

Závěrečné slovo: J. Řehák