20. Vejdovského olomoucký vědecký den

VĚDECKÝ  DEN

30. března 2019 (sobota) v Olomouci

ODBORNÝ  PROGRAM

Zahájení v 8.20

Úvodní slovo:

Řehák

Jednací jazyk: čeština, slovenština

1. blok přednášek 8.20 – 10.10

Věkem podmíněná makulární degenerace

Pracovní předsednictvo:  Šín M., Ernest J., Vysloužilová,D.

 1. OCT angiografie u VPMD – nový pohled na choroidální neovaskularizace

          Šín M. (12 minut)

 1. OCT angiografické nálezy u pacientů léčených pro vlhkou formu VPMD

          Rybáriková M., Šimičák J., Chrapek O., Prachařová Z., Jakubíčková S., Šín M.   (7 minut)

 1. Léčba ablace pigmentového listu sítnice

          Matušková V. (7 minut)

 1. Morfologické změny makuly u pacientů léčených pro vlhkou formu VPMD ranibizumabem a afliberceptem.

         Chrapek O., Ovesná P., Kolář P., Němec P., Studnička J., Kohútová L., Čarnogurská I. (7 minut)

 1. Dlouhodobé výsledky léčby: typ III neovaskularizace při VPMD intravitreálním afliberceptem

         Ernest J., Manethová K., Hrevuš M., Románek J. (7 minut)

 1. Treat and extend režim v léčbě vlhké formy VPMD (studie RIVAL)

          Vysloužilová D. (8 minut)

 1. Aflibercept u věkem podmíněné makulární degenerace – výsledky z běžné klinické praxe 

          Němčanský J., Stěpanov A., Koubek M., Veith M., Penčák M., Studnička J.       (7 minut)

 1. Role betulinu v terapii VPMD

          Černohubá D. (6 minut)

 1. Genové terapie dystrofií sítnice s časnou manifestací

          Lišková P. (8 minut)

 Přestávka

2. blok přednášek 10.40 – 12.00

Věkem podmíněná makulární degenerace – interaktivní kazuistiky

Moderátor:  Chrapek O.

Panelisté: Vysloužilová D., Hejsek L. Veith M., Ernest J., Němčanský J.

Prezentace kazuistik:

 1. D. Vysloužilová FN a LFMU Brno
 1. L. Hejsek FN a LFUK Hradec Králové
 1. M. Veith FNKV  a 3.LFUK Praha
 1. J. Ernest ÚVN a 1. LFUK Praha
 1. J. Němčanský FN a LF Ostrava
 1. O. Chrapek FN a LFUP  Olomouc

Přestávka na oběd

3. blok přednášek 13.10 – 14.45

Maligní melanom cévnatky

Pracovní předsednictvo:  Rehák M., Furdová A., Glezgová J.

 1. Melanom cévnatky – přehledový referát

          Rehák M. (10 minut)

 1. Brachyterapie u maligních uveálních melanomů

          Glezgová J., Kaincová I., Hendrickson Z. (7 minut)

 1. Liečba uveálneho melanómu na lineárnom urýchľovači – indikácie a pooperačné sledovanie pacientov

          Furdová A., Šramka M., Chorvát M. (7 minut)

 1. 10-leté zkušenosti použití Leksellova gama nože v léčbě uveálních tumorů

           Nováček L., Liščák R., Pašta J., Vladyka V. (7 minut)

 1. Sledování a screening pacientů s maligním melanomem uvey

          Bábková B. (6 minut)

 1. Diagnostika a léčba hemangiomů cévnatky

         Matušková V., Vysloužilová D. (6 minut)

 1. Vasoproliferativní tumory sítnice

          Hendrickson Z., Heissigerová J., Dubská Z., Brichová M., Kaincová I., Glezgová J., Svozílková P., Říhová E., Kalvodová B., Dvořák J. (6 minut)

 1. Protonová terapie maligního melanomu cévnatky – kazuistické sdělení

          Vysloužilová D.,  Matušková V. (5 minut)

 1. Nitrooční nádory – tři kazuistiky  

          Dittrichová D., Pochop P., Darsová D., Löfflerová V., Kodetová M., Dotřelová D  (6 minut)

 1. Laserová fotokoagulace retinálního kapilárního hemangiomu u onemocnění von

       Hippell –  Lindau  (kazuistické sdělení)  

       Kováčová M. (6 minut)

Přestávka

4. blok přednášek 15.00 – 16.30

Makulární díra a vitreoretinální rozhraní

Pracovní předsednictvo:  Němec P., Lešťák J., Gajdošová M.

 1. Idiopatická makulární díra – co si myslíme, že víme

          Němec P. (12 minut)

 1. Patologie vitreoretinálního rozhraní a jejich terapie

          Němec P. (10 minut)

 1. Morfologie idiopatické makulární díry jako prediktivní faktor úspěchu léčby

          Němec P. (8 minut)

 1. Manažment traumatických dier makuly

          Gajdošová M. (8 minut)

 1. Funkční magnetická rezonance po peelingu epimakulární membrány a membrány limitans interna. Ipsi- a kontralaterální nález                                                                       

          Lešták J., Kalvodová B., Tintěra J., Karel I. (8 minut)

 1. Není trakce jako trakce – kazuistické sdělení

         Kováčová M. (6 minut)

 1. Non-AMD choroidální neovaskularizace v Liberci

          Löfflerová V. (7 minut)

Pátek 29. 3. 2019

Diskuzní fórum „OD KYKLOPA K ČLOVĚKU“